Flash Presentation
ÚVOD O NÁS AKTUÁLNĚ PROGRAMY ZAPOJTE SE KONTAKTY
Hnutí za občanská práva duše
 
 
ÚVOD
Nová spiritualita
Jak jsme začínali
Co nás inspiruje
Zajímavé odkazy
Partneři HT
Hledání...

Co děláme

OBECNĚ:


Jsme tu, abychom oživili a obnovili naše spojení s Bohem a jeden s druhým, protože tak vytváříme prostor pro možnost, že na světě posílí Nová duchovnost - duchovnost, která vytvoří společnost, kde lidé žijí v míru, harmonii a štěstí.


Jsme tu, abychom vzdělávali, ne abychom obraceli na víru.

Naším smyslem není vytvořit nové náboženství, ale vytvořit nový pohled na náboženství, která již máme. Naší myšlenkou není, že by lidstvo potřebovalo odvrhnout svá současná vyznání, nebo že by se jich muselo jakkoli zříct. Naší myšlenkou je, že lidstvo potřebuje tato vyznání rozšířit do nové podoby. Do podoby, která otevře nové pozoruhodné možnosti. Právě to míníme Novou spiritualitou.

U nás je navíc prostor i pro ateisticky nebo materialisticky smýšlející lidi, protože jsme přesvědčeni, že základní zájmy máme všichni stejné a všichni jsme součástí jednoho celku. Naším cílem je sjednotit lidstvo, osvobodit a navrátit každého sobě samému.


Usilujeme o to, abychom dodávali lidem odvahu k připuštění myšlenky, že že všichni dohromady již máme veškeré vědomosti, veškeré informace a veškerá fakta, která kdy budeme potřebovat k tomu, abychom vytvořili svět, o němž všichni sníme. Nemusíme déle hledat, nastal již čas toto vědění sdílet a podle něho žít.


Nabízíme lidem příležitost prozkoumat nové myšlenky a koncepce o Bohu a Životě, které dosud rozhodující náboženští nebo političtí vůdcové světa ignorují nebo zakazují. Toto poznání vstřebáváme do svého bytí a to se stává součástí naší bezprostřední reakce na vše, s čím se ve svém životě setkáváme.


Učíme a učíme se…

Věříme, že žít a učit - učit se i učit druhé - pravdy a principy Nové duchovnosti slouží jako osobní i kolektivní katalyzátor, prohlubující sebereflexi uvnitř i vně komunity HT, a pomáhá a posiluje nás v:

 • autentické, hodnověrné komunikaci
 • schopnosti vypořádat se s obtížnými problémy
 • ochotě vítat a podporovat různost a rozmanitost
 • schopnosti přemostit rozdíly jednotou a opravdovostí
 • láskyplném vztahu a respektu k ostatním

Začínáme tedy od sebe. Jsme rádi, že jsme tou změnou, kterou chceme vidět kolem nás. Ovšem ‘být změnou’ není všechna práce, která nás čeká; ve skutečnosti je to jen začátek.


Jsme si vědomí toho, že:

 • Jsme jedním: nejsme odděleni od Boha ani jeden od druhého.
 • Je Jediný Boží Zdroj, a ten se nestará o to, zda jsme katolíci nebo protestanti, židé či muslimové, hinduisté nebo mormoni, anebo třeba úplně bez vyznání víry.
 • Nikdo z nás není o nic lepší než kdokoli druhý.
 • Svoboda je podstatou Života, nikoli něco, co můžeme získat.
 • Láska nezná žádné podmínky a hranice.
 • Radost je přirozený stav našeho bytí.
 • Život je naše nejposvátnější a nejvyšší hodnota.


KONKRÉTNĚ V TUTO CHVÍLI:

 • Studujeme řadu knih, které hovoří o Nové Spiritualitě a zakoušíme jejich zázračnou sílu jako i neúspěchy vyplývající z povrchního přístupu
 • Učíme se metodám týmové spolupráce a okamžitě je integrujeme do našich setkání i celkového způsobu organizování činností
 • Vymýšlíme konkrétní projekty, které pomohou změnit základy naší civilizace a podpoří proces skutečné evoluce a dlouhodobě udržitelný rozvoj. Jelikož jsme hluboce přesvědčeni, že všechny naše problémy mají spirituální charakter, budou projekty zaměřeny v první řadě na vzdělávání a léčbu spojující duši, mysl a tělo
 • Náš koordinátorský tandem se za nás účastní celosvětových setkání HT, reprezentuje nás a sbírá zkušenosti a potřebné informace
 • Pravidelně se scházíme v několika místních skupinkách HT, a to v Praze, v Brně, v Ostravě, v Pardibicích, v Třebíči a v Mladé Boleslavi
 • Mimo to jsme ve vzájemném kontaktu přes telefon a s pomocí elektronické komunikace (Skype, elektronická pošta a komunitní weby)
 • Každý rok připravíme minimálně dvě celorepubliková setkání HT a jeden vzdělávací seminář
 • Doplňujeme tyto webové stránky, překládáme další texty z angličtiny, tvoříme vlastní materiály
 • Vytváříme vhodné podmínky k financování naší práce (členské příspěvky, sponzorské dary, granty EU…)Pozitivní evoluce
 
Home Site Map