Flash Presentation
ÚVOD O NÁS AKTUÁLNĚ PROGRAMY ZAPOJTE SE KONTAKTY
Hnutí za občanská práva duše
 
 
ÚVOD
Nová spiritualita
Jak jsme začínali
Co nás inspiruje
Zajímavé odkazy
Partneři HT
Hledání...

Co neděláme

Neříkáme, že naše cesta je nejlepší:

Naše cesta je prostě jiná… Existuje mnoho jiných výborných cest.


Neprosazujeme jednu konkrétní cestu:

Světový Tým nehodlá diktovat, jak mají vypadat jednotlivá národní HT. Podobně ani my nechceme nikomu diktovat, co a jak má dělat. Humanity´s Team nikoho neomezuje v jeho svobodné cestě za vyjádřením sama sebe. Principy Nové spirituality nikomu neurčují jeho vlastní cestu ani neomezují právo sebevyjádření.


Nekritizujeme, nýbrž nasloucháme:

Protože jsme si společníky na duchovní cestě, nesoudíme jeden druhého ani nedáváme nevyžádané rady. Jednoduše nasloucháme, snažíme se porozumět a pochopit, jeden druhému podáváme ruku k bezpodmínečné lásce a ke světlu. Není potřeba, abychom jeden druhého zachraňovali nebo přímo řešili cizí problémy. Ale podaná ruka a otevřené srdce, které jeden druhému nabízíme, je tou podporou, o které je řeč. V diskusích s veřejností a představiteli institucí se řídíme stejnými pravidly.


Nehodláme obracet na víru:

Naším smyslem není vytvořit nové náboženství, ale vytvořit nový pohled na náboženství, která již máme, včetně myšlenkových systémů ateistických. Jsme přesvědčeni, že všichni jsme součástí jednoho celku a základní zájmy máme všichni stejné. Naším cílem je umožnit každému člověku svobodně vyjádřit to, kým skutečně je a skrze sjednocení se sebou samým přispívat ke sjednocení lidstva.


Nehodláme zachraňovat svět zoufalou činností:

Jsme hluboce přesvědčeni, že jádro naší civilizační krize je spirituálního charakteru a její příčinou jsou nefunkční přesvědčení, názory, víry a představy. Veškeré jednání vychází ze systému přesvědčení a teprve změnou tohoto systému může dojít k efektivní změně konání. Činnost, která nevychází ze změny našich nejhlubších představ o Životě či Bohu, nemá podle nás šanci na úspěch. Proto podporujeme jednání, které vychází k poznání toho, kým opravdu jsme.


Netvrdíme, že jsme dokonalí:

I když máme hodně zkušeností, i my stále se učíme. Učíme se svobodné, otevřené a upřímné komunikaci, rozvíjíme své schopnosti řešit problémy. V každé situaci přistupujeme k lidem s láskou a respektem a učíme se přijímat různost a rozmanitost a chápat je jako příležitost přemostit rozdíly. Věříme, že život podle principů Nové spirituality každému z nás slouží jako katalyzátor osobního růstu a pomáhá a posiluje i celý Humanity´s Team. Začínáme u sebe, přistoupili jsme na to, že my jsme tou změnou, kterou chceme ve světě vidět.Pozitivní evoluce
 
Home Site Map